Skip to main content

(03)儀式使用時展現的精神

儀式使用時展現的精神

 人對天於適當場所舉行祭祀之禮儀,依照節度禮制,必先潔淨身心,以純淨的身心靈,淨除邪念,以虔誠之心,敬畏之態,尊祀  上帝,祭齋天地,昭昭在上,如在昭穆,由內心之至誠而表達於外,此之所以為人行禮的精神表現。下為各處設禮應有之基本要求與條件,方能彰顯禮儀之特有精神。

 

1、教壇設儀(註1

惟教有壇,為教之魂,事神以主,克配克祀。教壇者,迺  昊天誥命之壇,為神媒雲集之軒,其行宜肅,其神益穆,瞻之巍巍生威,即之嚴嚴若溫,屏除塵俗,淨明端莊,疏潔簡樸,以靜以和,是為天人教壇。惟配享之統,序別昭穆,其置清華,其色肅然,不紊不紛,以竭至誠,開朗足以示神明,幽諒足以示神媒,擇地以宜,擇時以別,在於院設,惟形莊嚴,惟設簡樸。

2、教壇威儀

入教壇,秉中誠,正顏色,潔身心,敬旨軒門,鞠躬以進,履席屏息,凝神端視,以示奮鬥。進旨壇案,神怡氣和,以示平等。復位時,面向上而退,以示誠敬。行禮齊整,進退莊嚴,惟神在上,必敬必誠,出入序齒,以別長幼。

3、教壇執儀

奉典司,如遵令,執祀司,如使命,屏息正心,鵠立侍行,手足並垂,正言端視,序次一貫,雙手供遞。復位,不糾不危,司禮嚴肅,合韻整齊。司祝,聲揚氣朗,神注色怡。各級執司,整襟正心,屏靜俗氛,甯靜親和,已感神媒。

4、教壇修儀

           修焚解禳,首正法壇。頌獨唱和,抑揚有致。一念中正,目不邪視。清魚以綱紀,器吟以輔聽,別清濁,調迅緩,惟在虔誠,    天  人親和。執司使事,毋嘲毋狂。垂詢謹對,記載有序。感應心孚,止靜端莊。屏息以侍,修儀以成。